Ungdommens uddannelsesvejledning (UU)

Elever på Trekløverskolen har behov for særlig støtte og vejledning i forbindelse med deres overgang fra folkeskole til ungdomsuddannelse, beskæftigelse eller andre aktiviteter. Derfor har Trekløverskolen et fast og meget tæt samarbejde med UU Randers.

Det er i det tætte samarbejde mellem elev, forældre, medarbejdere og UU-vejleder, at eleven bliver klogere på sin motivation, sin interesse og sine forudsætninger i forhold til det udbud af forberedende tilbud og ungdomsuddannelser, som eleven kan fortsætte på efter grundskolen.

Dette arbejde begynder i 7. klasse. Eleven og forældrene vil i 8.-10. klasse blive præsenteret for en række aktiviteter, som er med til at kvalificere de unges uddannelsesvalg og de læreprocesser, som eleven gennemgår i udskolingen. Vejledningsaktiviteterne tilpasses den enkelte elevs forudsætninger og funktionsniveau:

 • Introkurser til FGU, EUD og GYM
 • Individuel og kollektiv vejledning af elev og forældre om valgprocesser, uddannelsestilbud m.m.
 • Uddannelsesparathedsvurdering
 • Praktik
 • Uddannelsesaftener
 • Besøg på ungdomsuddannelserne
 • Brobygning på ungdomsuddannelserne
 • Afsøgningspraktik på FGU
 • Ung til ung
 • Åbent hus på den enkelte ungdomsuddannelse, FGU og STU
 • Ansøgning til ungdomsuddannelse, FGU eller STU

Ud over disse aktiviteter møder eleven og forældrene også UU-vejlederen på forældremøder, skole/hjem-samtaler og netværksmøder.