Skolebestyrelse

Skolebestyrelsen består af forældrerepræsentanter, ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Folkeskolelovens § 44 definerer skolebestyrelsens opgaver.

Det vigtigste formål med skolebestyrelsens opgaver er at sætte retning for skolens udvikling, herunder tilsyn, arbejdet med principper, diverse godkendelser og beslutninger samt at afgive høringssvar og udtalelser i forskellige sammenhænge.

Skolebestyrelsen skal:

  • føre tilsyn med alle dele af skolens virksomhed med undtagelse af personale- og elevsager.
  • fastsætte principper for skolens virksomhed.
  • godkende skolens budget.
  • fastsætte ordensregler og værdiregelsæt.
  • afgive udtalelser og høringssvar.
  • træffe beslutning om, at der f.eks opkræves kostpenge af forældrene under lejrskoler, ekskursioner og skolerejser.
  • afgive en årlig beretning og høringssvar.

Skolebestyrelsen kan:

  • deltage i ansættelsessamtaler.
  • deltage i et årligt seminar, hvor der arbejdes med relevante emner og områder.

Medlemmer af skolebestyrelsen

Formand

Nete Ankerstjerne
Telefon: 29 82 40 82
E-mailadresse: neteankerstjerne@hotmail.com

Næstformand

John Wiingaard
Telefon: 21 95 70 03
E-mailadresse: jwi@outlook.dk

Skoleleder

Klaus Viggers
Mobil: 20 31 66 41
E-mailadresse: Klaus.Viggers@randers.dk

Viceskoleleder

Lene Hyldborg-Thomsen
Telefon: 24 79 65 53
E-mailadresse: lene.hyldborg-thomsen@randers.dk

Forældrerepræsentanter

Borup Byvej

Kent Mathiesen
Telefon: 20 80 88 21
E-mailadresse: Fam.ma10sen@gmail.com

Louise Schjønning Reincke
Telefon: 41 31 50 42
E-mailadresse: lullepigen19@hotmail.com

Blommevej

Henriette Britt Malland
Telefon: 61 40 74 52
Mobil: 53 50 10 09
E-mailadresse:henriette@malland.dk

Margit Skovgaard Toft
Telefon: 20 71 11 41
E-mailadresse: Margit_toft@live.com

Mehmet Øzarslan
Telefon: 41 24 19 26
E-mailadresse: mehmet-oezarslan@hotmail.com

Michael Lai Vestergård
Telefon: 21 47 45 60
E-mailadresse: Micvestergaard@hotmail.com

Støvringgårdvej

Ahmad Badawi
Telefon: 31 89 54 16
E-mailadresse: ahmadrushdi549@yahoo.com

Medarbejderrepræsentanter

Borup Byvej

Pia Madsen
E-mailadresse: piax2198@rksit.dk

Blommevej

Anna Rysbjerg Christensen
E-mailadresse: anna5460@rksit.dk

Støvringgårdvej

Jesper Munk Hansen
E-mailadresse: hans3125@rksit.dk