Afgangsprøver

På Trekløverskolen ønsker vi at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

Vi ønsker derfor at skabe et læringsmiljø omkring alle eleverne, der med udgangspunkt i den enkelte elevs samlede forudsætninger gør, at de kan udfolde deres potentialer bedst muligt.

På Trekløverskolen har eleverne mulighed for at gå op til de afsluttende afgangsprøver. Det er relevant for nogle elever på Trekløverskolen.

Der er i forhold til gældende retningslinjer mulighed for at gå op til de fulde afgangsprøver, afgangsprøver i enkelte fag eller delprøver i de enkelte fag.

Faglærerne i de enkelte fag træffer sammen med forældrene og den pågældende elev beslutning om, om en elev skal til afgangsprøve og i givet fald i hvilket omfang.

Såfremt der ikke er enighed mellem faglærerne og eleven og dens forældre om, hvorvidt afgangsprøverne er relevante for eleven, vil det altid i sidste ende være elevens forældre, der træffer den endelige beslutning.