Klassekasser

Som udgangspunkt gælder folkeskolens lovgivning samt kommunens retningslinjer omkring forældrebetaling.

Det er forældre, der eventuelt tager initiativ til og varetager kassererjobbet i forbindelse med en klassekasse.

Bestyrelsen beslutter, at det årlige beløb maksimalt kan udgøre 200 kr.

Det er frivilligt, om man vil betale til klassekassen.

De indsamlede midler kan anvendes til ekstraordinære oplevelser, der ligger udover den almindelige undervisning.

Det er personalet på skolen, der definerer en given aktivitet, og man vil ikke kunne "købe" sig til indflydelse.

Børn skal ikke betale for voksnes deltagelse.

Ved fraflytning har man ikke krav på tilbagebetaling af beløb.

Skolen kan ikke holdes ansvarlige for eventuelt bortkomne beløb.

Bestyrelsen opfordrer til, at der aflægges regnskab for klassekassens anvendelse en gang årligt.

Der må ikke planlægges aktiviteter, der på grund af økonomi ekskluderer børn fra aktiviteter.

Der må ikke planlægges aktiviteter, som bringer forældre i forlegenhed i de sociale sammenhænge i forældregruppen.

Såfremt der er forældre, der ikke kan honorere denne ordning, holdes dette anonymt. Forældrebestyrelsen lægger dog vægt på at fremme engagement og initiativ fra forældre, og vi ønsker ikke at lave regler, der fratager forældrene sådanne muligheder for engagement.

Alle børn på skolen er dækket af skolens økonomi, så der er mulighed for at skabe et godt læringsmiljø med tilpasse aktiviteter og materialer.