SFO

På Trekløverskolen er det primære formål med SFO´en at skabe et trygt, rummeligt og positivt miljø, som med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger understøtter og fremmer børnenes og de unges dannelse og alsidige udvikling samt trivsel.

SFO-tilbuddet på Trekløverskolen kendetegner sig ved:

  • At være et tilbud med kvalitet, motiverende aktiviteter og en specialpædagogisk tilgang
  • At være et tilbud med fokus på det gode børne- og ungdomsmiljø, som børnene og de unge ønsker at vælge til
  • At være et tilbud, hvor elevernes sociale kompetencer trænes og udvikles
  • At være et tilbud, hvor børnene og de unge har mulighed for at etablere og udvikle venskaber
  • At være et tilbud, hvor der er en tæt kobling til skolen, hvilket betyder, at eleverne i SFO´en er i de samme fysiske rammer og med kendt personale fra skolen.
  • At være et tilbud, hvor der arbejdes med børnenes og de unges læring, trivsel og udvikling gennem alsidige aktiviteter, og hvor personalet inddrager børnenes og de unges ideer og interesseområder
  • På Trekløverskolen skal forældrene opleve et godt og åbent samarbejde med personalet omkring deres børns fritidstilbud.