Visitation/indskrivning

Indskrivning på Trekløverskolen sker via Randers Kommunes visitationsudvalg på baggrund af henvisning fra PPR.

Henvisning til Trekløverskolen kan komme fra Randers Kommunes PPR eller for samarbejdskommunernes vedkommende det lokale PPR.

Når dit barn er blevet visiteret til Trekløverskolen, orienterer skolen dig om, at han/hun er optaget.

Alle nye forældre modtager en indbydelse til et orienteringsmøde.

Besøg på skolen

Inden indskrivningen vil du i samarbejde med den tilknyttede PPR-psykolog kunne aftale et forbesøg på en af skolens afdelinger. Besøget vil i den sammenhæng have en uformel karakter og aftales med den lokale ledelse.

Afdelings- og gruppeplacering

Skolens ledelse beslutter, hvilken afdeling og gruppe dit barn skal placeres i.

På baggrund af konkrete pædagogiske vurderinger vil dit barn kunne blive flyttet mellem skolens afdelinger. Dette sker i samarbejde med dig som forælder.