Trivselsmåling

Elevernes trivsel skal måles årligt på alle landets folkeskoler. Det sker som led i folkeskolereformens nationale mål om, at elevernes trivsel skal styrkes.

Trivselsmålingen skal gennemføres blandt eleverne i 0. til og med 9. klasse på alle folkeskoler, herunder også specialskoler.

For enkelte børn vil det ikke være relevant at deltage i den nationale trivselsmåling, og de vil derfor blive undtaget.