Uddannelsesplan for 1. praktik

I 1. praktikperiode arbejdes der med grundfagligheden; pædagogens praksis.

Området retter sig mod deltagelse i pædagogisk praksis inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Kompetencemål

De studerende kan begrunde, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogiske aktiviteter gennem deltagelse i pædagogisk praksis på praktikstedet, herunder vurdere egne læreprocesser i praksis.

Videns- og færdighedsmål

Vidensmål

Den studerende har viden om:

 1. Praktikstedets målgrupper samt praktikstedets pædagogiske og samfundsmæssige opgaver.
 2. Målsætning, tilrettelæggelse og organisering af pædagogisk praksis, herunder om pædagogiske metoders effekter.
 3. Evaluerings-, undersøgelses- og dokumentationsformer.
 4. Såvel den sundhedsmæssige som den dannelsesmæssige betydning af sunde madvaner, måltidskultur, hygiejne og indeklima.

Færdighedsmål

Den studerende kan:

 1. Anvende viden om praktikstedets samfundsmæssige opgaver i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.
 2. Målsætte, tilrettelægge, gennemføre og evaluere pædagogisk praksis med inddragelse af viden om effekten af forskellige pædagogiske metoder.
 3. Dokumentere og evaluere egen deltagelse i pædagogisk praksis, herunder reflektere over kvaliteten i egne læreprocesser.
 4. Anvende viden om sundhed og sundhedsfremme i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Læring gennem den daglige pædagogiske praksis og praktikvejledning

Videns- og færdighedsmål 1

Som studerende på Trekløverskolen forventes det, at den studerende er aktivt deltagende, åben og klar til at prøve sig selv af med børn og personale. Den studerende skal indgå i den daglige praksis både i forhold til pædagogiske og praktiske aktiviteter.

Dette videns- og færdighedsmål understøttes ved, at den studerende har mulighed for:

 • At arbejde med børn i alderen 6-17 år, for der ved at få kendskab til deres udvikling i forhold til f.eks. læring, sociale kompetencer og konfliktløsning.
 • At være en del af den pædagogiske kontekst i indskolingen, mellemtrin eller udskoling.
 • Gennem vejledning at trække spor fra den pædagogiske praksis til de pædagogiske teorier.
 • Være nysgerrig og stille undrende spørgsmål til det at være pædagog på en specialskole med elever med diagnoser, samt det at fungere som pædagog både i skole- og fritidsdelen.

Videns- og færdighedsmål 2

Dette videns- og færdighedsmål understøttes ved, at den studerende har mulighed for:

 • At deltage i planlagte pædagogiske aktiviteter sammen med det øvrige personale.
 • Selv at sætte aktiviteter i gang i SFO’en.
 • At reflektere over egen praksis og drøfte sine observationer med praktikvejlederen og kolleger i teamet.
 • Deltage i teammøder, PLF-møder og andre møder.

Videns- og færdighedsmål 3

Dette videns- og færdighedsmål understøttes ved, at den studerende har mulighed for:

 • Gennem vejledning at reflektere over egen praksis og den daglige praksis på baggrund af observationer.
 • Ved hjælp af præsentationsportfolio at dokumentere og evaluere egen praksis.

Videns- og færdighedsmål 4

Dette videns- og færdighedsmål understøttes ved, at den studerende har mulighed for at:

 • Indgå i en hverdag, hvor der er stort fokus på at lære eleverne sociale kompetencer såsom måltidskultur, konflikthåndtering og almindelig hygiejne.
 • Mulighed for at have fokus på madvaner, hygiejne osv. i socialfag.

Organisering af praktikvejledning

Vejledningen bliver fastlagt, så den passer ind i skemaet. Der gives en times vejledning om ugen.

Det forventes, at den studerende til hver vejledning har lavet en dagsorden og skriver et referat, der er tilgængeligt for både studerende og vejleder.