Brug af mobiltelefoner, spil og film

På Trekløverskolen betragtes E-sport og spil på PC, tablet, playstation og mobiltelefon som to forskellige ting, hvorfor der også er forskellige retningslinjer.

E-sport betragtes som et fag eller en aktivitet, hvor der er tilknyttet personale, lige som der også arbejdes med de elementer af E-sport, som rækker ud over selve spillet. Dette kan eksempelvis være kost, motion, søvn mv.

Spil på PC, tablet, playstation og mobiltelefon betragtes som en pauseaktivitet for eleverne. Spil på PC, tablet, playstation og mobiltelefon kan således foregå i frikvarterer, undervisningspauser og/eller i SFO. Der vil, som i alle frikvarterer, pauser og SFO, være almindeligt tilsyn af personale.

E-sport:

 • E-sport betragtes som et reelt fag/en aktivitet, der kan foregå i den fagfaglige undervisning og/eller som SFO- workshop.
 • Der er altid personale tilknyttet, når E-sport er på skemaet.
 • Der arbejdes også med de elementer af E-sport, som rækker ud over selve spillet. Dette kan eksempelvis være kost, motion, søvn mv.
 • I E-sport må der spilles spil op til den anbefalede 18-års aldersgrænse, da der er personale tilknyttet faget/aktiviteten.

Spil på PC, tablet, playstation og mobiltelefon:

 • Spil på PC, tablet, playstation og mobiltelefon betragtes som en pauseaktivitet for eleverne.
 • Der er tilsyn af personale som i alle frikvarterer, pauser og SFO.
 • Fra 7. klasse og opefter kan eleverne efter aftale med forældrene spille spil op til den anbefalede 18-års aldersgrænse med tilsyn af personale.
 • Fra 7. klasse og nedefter følger vi de anbefalede aldersgrænser.
 • Der kan i særlige tilfælde dispenseres for aldersgrænsen efter dialog med skoleledelse og forældre.

Regler vedr. brug af mobiltelefoner og tablets:

Uddrag af: Bekendtgørelse om fremme af god ro og orden i Folkeskolen:

 • 1: Skolens leder oplyser ved hvert skoleårs begyndelse eleverne og forældrene om skolens ordensregler og værdiregelsæt.
 • 2 Hvis en elev ikke overholder skolens ordensregler, værdiregelsæt eller i øvrigt almindelige normer for god opførsel skal årsagen hertil søges afklaret gennem samtaler med eleven og forældrene med henblik på at bibringe forståelse for nødvendigheden af at overholde ordensregler mv.
 • 9: Skolens leder kan tilbageholde private genstande i tilfælde, hvor en elev overtræder skolens ordensregler for medbringelse og anvendelse af sådanne genstande i skoletiden eller ved brug af skolens tilbud i øvrigt. Skolens leder bestemmer, hvornår genstanden kan afhentes.

Uddrag af persondataloven:
Da skolen ikke er et frit tilgængeligt eller offentligt sted, er det ikke lovligt at optage film eller tage billeder af personalet uden samtykke.

Offentliggørelse af billeder på internettet af genkendelige personer (elever, personale) betragtes som behandling af personlige oplysninger. Det betyder, at selve offentliggørelsen af et billede (og/eller video) derfor er omfattet af Persondatalovens bestemmelser og derfor ikke må offentliggøres uden samtykke.

Ordensregler vedr. mobiltelefoner og tablets på Trekløverskolen:

 • Hvert team oplyser ved skoleårets start eleverne i teamet om skolens regler for mobiltelefoner og tablets.
 • Reglerne skal hænge synligt i klasselokalerne.
 • Eleverne skal følge personalets anvisninger vedr. brug af mobiltelefon.

Forslag til regler:

 • Mobiltelefoner og tablets skal som udgangspunkt være i elevens taske i undervisningssituationer.
 • Et team kan beslutte at enkelte elever eller alle elever afleverer mobiltelefoner/tablets i en kasse ved timens start.
 • Mobiltelefonen eller tabletten kan, efter aftale med personalet, anvendes til at søge oplysninger, bruge lommeregner eller høre musik på i undervisningen.
 • Mobiltelefonen eller tabletten må anvendes i pauser og frikvarterer.
 • Såfremt elever har behov for at ringe hjem, aftales det med en personale. Personalet forsøger dog at løse elevens problem, før der ringes hjem.
 • Såfremt personalet oplever, at mobiltelefonen forstyrrer eleven eller at andre elever bliver forstyrret, bliver eleven bedt om at lægge mobiltelefonen i tasken eller kassen.
 • Såfremt eleven ikke følger personalets anvisning om at lægge mobiltelefonen i tasken, kan personalet bede eleven om at aflevere mobilen. Personalet afleverer mobilen til skolens leder eller afdelingsleder, der bestemmer, hvornår eleven kan få telefonen tilbage.

Etik og god adfærd:
Trekløverskolen arbejder vi med at lære eleverne etiske spilleregler og god adfærd på de digitale medier.

Dette gøres ved:

 • Samtaler med den enkelte elev.
 • Samtaler og undervisning i teamet.
 • Foredrag med repræsentanter fra Børns vilkår eller lignende organisationer.

Regler vedr. film i skolen:

Trekløverskolen benytter sig af medierådets anbefalinger i forbindelse med film i skolen og institutionerne

Medierådet for Børn og Unge vurderer film i fire kategorier:

 • Tilladt for alle
 • Tilladt for alle, men frarådes børn under 7 år
 • Tilladt for børn over 11 år
 • Tilladt for børn over 15 år

Generelt anbefaler Medierådet:

 • At aldersgrænserne følges i forbindelse med skoleforestillinger og anvendelse af film i undervisningen, samt at læreren sætter sig grundigt ind i filmens handling og Medierådets begrundelse for aldersmærkningen, inden filmen vælges.
 • At hvis en lærer alligevel vælger at vise en film, der ikke er alderssvarende efter Medierådets vurdering, at læreren indhenter samtykke hos forældrene, eller at de sammen med forældrekredsen forinden aftaler, hvilke retningslinjer der skal følges ved filmvisninger.
 • At et barn altid skal kunne forlade en filmvisning i undervisningen, hvis filmen er for voldsom.

Snak med forældrene:

Medierådet anbefaler, at lærere og pædagoger indhenter samtykke hos forældrene, hvis der skal vises film, som ikke er alderssvarende efter medierådets vurdering, eller at de sammen med forældrekredsen aftaler, hvilke retningslinjer, der skal følges ved filmvisninger.

Lærerens vurdering:

Medierådet henleder opmærksomheden på, at børn, der er fyldt 7 år, kan komme ind og se alle film i biografen, hvis de er ifølge med en voksen. Den såkaldte ledsager-regel giver forældre og lærere m.fl. en mulighed for at foretage en konkret vurdering af, om en biograffilm kan forevises for børn, der er yngre end den fastsatte aldersgrænse. Vurderingen bør foretages med afsæt i Medierådets begrundelse for filmens aldersvurdering, hvor filmens mulige skadevirkninger er omtalt.