Skole-hjem-samarbejde

På Trekløverskolen er skole-hjem-samarbejdet vigtigt for elevernes skolegang. Skole-hjem-samarbejdet skal understøtte elevens læring og trivsel.

På Trekløverskolen betragter vi samarbejdet mellem forældre og skole som et forpligtende fællesskab. Begge parter skal være aktive, når et samarbejde skal fungere i forhold til målet om, at eleven skal trives og udvikles så godt som muligt. Der forventes en respektfuld kommunikation fra alle parter.

Kommunikation mellem skole og hjem foregår på 4 platforme: Aula, hjemmeside, telefon og møder.

På AULA kan man orientere sig om, hvad der sker på skolen og i de enkelte klasser. Aulas beskedsystem bruges til f.eks. sygdom og fritagelse for undervisning, der orienteres om situationer, som kræver forældres/personalets opmærksomhed og der laves mødeaftaler.

På hjemmesiden kan man orientere sig om profil, principper og politikker, skolebestyrelse mm.

Telefonsamtaler kan bruges ved behov for opklarende snakke og møder, hvor flere skal deltage i skolehjemsamarbejdet. 

Trekløverskolen anvender situationsbestemt kommunikation for at sikre, at relevant information sendes til de relevante personer eller grupper på det rette tidspunkt. Skole/hjemsamtaler, forældremøder, netværksmøder og lignende organiseres fortrinsvis via Aula. Møder mellem skole og hjem vil i almindelighed blive afholdt på skolen.

Årligt vil alle forældre blive inviteret til et forældremøde og to skole-hjem-samtaler eller netværksmøder efter behov. Alle elever vil få en elevplan eller en revideret elevplan i løbet af efteråret. 

Mål:

Nedenstående skal ses som et mål for kommunikationen mellem skolen og hjemmet, mellem forældre og skole, samt skolebestyrelse.

  • Den formelle kommunikation mellem skole og hjem foregår på 4 platforme: Aula, Hjemmeside, telefon og møder.
  • Konflikter og problemer løses af voksne omkring situationen. I komplekse situationer, hvor der er opklarende behov bruges telefonen, eller der aftales et personligt møde.
  • Synes konfliktløsningen eller håndteringen af konflikten ikke tilstrækkelig, kan der ske henvendelse til ledelsen.
  • Skolebestyrelsen kan grundet gdpr ikke få indsigt i specifikke sager. Derfor henvises der til skolechefen, hvis ikke man oplever sig imødekommet af ledelsen.
  • Skolebestyrelsen arbejder for at sikre en god kommunikation og et godt samarbejde med forældrene.
  • Skolebestyrelsen kan grundet gdpr ikke få indsigt i specifikke sager. Derfor henvises der til skolechefen, hvis ikke man oplever sig imødekommet af ledelsen.