Hjemsendelse af elever

Som udgangspunkt benytter Trekløverskolen sig ikke af hjemsendelse af elever efter voldsomme hændelser, da elevernes reaktioner som oftest vil kunne forstås pædagogisk som elevens mulige udtryksform.

Det kan dog i særlige tilfælde vurderes hensigtsmæssigt at en elev kommer hjem efter en voldsom hændelse, hvis der ligger pædagogiske hensyn til grund for det. Hjemsendelse foretages af ledelsen efter dialog mellem ledelse og personale.