Klassedannelse

Det er vores mål, at alle børn placeres i klasser, hvor de får mulighed for at danne relationer og udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

Det er Trekløverskolens mål, at alle elever placeres i klasser, hvor de får mulighed for at danne gode relationer og udvikle sig fagligt, personligt og socialt.

Eleverne placeres i klasser, hvor pædagogikken tilpasses deres diagnose, funktionsniveau og specifikke vanskeligheder.

Denne vurdering baserer sig på:

  • Relevant og nuanceret forskning inden for de enkelte diagnoser.
  • Beskrivelser af det enkelte barn.
  • Familiens ønsker og opfattelser af deres barn.
  • Afgivende personalers oplevelser af, hvilke pædagogiske strategier og tilgange der har båret frugt.
  • Skolens aktuelle muligheder og begrænsninger.

Klasserne kan bestå af flere årgange, hvis eleverne er på samme funktionsniveau.

Eleverne fortsætter som udgangspunkt, og så vidt det er hensigtsmæssigt, i samme klasse gennem deres skoleforløb. Hvis en elev omplaceres til en anden klasse, er det skolens ansvar at sikre en god overlevering og en god overgang for eleven. Det kan eksempelvis betyde, at en personale følger barnet.

Det tilsigtes, at der er 4-6 elever i en basisklasse og 10-15 elever i en storklasse.